Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring over udmelding af prisloft for år 2019

Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2018 gældende for år 2019. I denne forbindelse foretager Forsyningstilsynet forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten i bilag 5 er blevet orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Peter Fejerskov-Quist (pfqu_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) med kopi til Troels Refsgaard Holm (tbho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) senest fredag den 12. oktober 2018 kl. 12.00.

Den endelig udmelding af affaldsvarmeprisloftet for år 2019 offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside senest den 15. oktober 2018. Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt kan ske til Peter Fejerskov-Quist (pfqu_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5380) eller Troels Refsgaard Holm (tbho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5415).

Høring over udmelding af prisloft 2019

Bilag 1- Retsgrundlag

Bilag 2 - Prisloftberegning for år 2019

Bilag 3 - Afgiftsændringer

Bilag 4 - Lang byggerente

Bilag 5 - Høringsliste

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO