Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Teknisk høring af Pris- og levetidskataloget (POLKA) for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering

Forsyningstilsynet udsender nu udkast til pris- og levetidskatalog (POLKA) samt vejledning hertil i teknisk høring. Den tekniske høring er en del af den kommende ny økonomisk regulering af fjervarmesektoren.

Vi skal opfordre til, at der i høringssvarene blandt andet er fokus på eventuelle konkrete muligheder for at styrke POLKA-katalogets forudsætninger om priser, levetider, konkrete aktiver, regionaltillæg, metoder til håndtering af levetidsforlængelser mv. samt vejledningen herom.

Høringssvar vedrørende det fremsendte materiale fremsendes med angivelse af ”19/04776 Teknisk høring af POLKA” i emnefeltet til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk senest 30. april 2019.

På baggrund af en gennemgang af de indkomne høringssvar udarbejder Forsyningstilsynet et høringsnotat, et revideret POLKA og en anmeldelsesbekendtgørelse, som efterfølgende sendes i endelig formel høring.

Eventuelle spørgsmål til den tekniske høring og den efterfølgende formelle høring, bedes rettet til Ole Fabricius (olfa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk).

Link til høringsmaterialet:

Udkast: Vejledning til pris- og levetidskatalog – teknisk høring

EXCEL regneark. POLKA.xlsm

Bilag 1: Beskrivelse af arketyper i POLKA

Bilag 2: Beskrivelse af grænseflader i POLKA samt omkostninger ved samproduktion

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO