Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

ACER

August 2009 blev den 3. liberaliseringspakke fra EU vedtaget. Retsakterne skal finde anvendelse fra og med 3. marts 2011. En af nyskabelserne i denne tredje liberaliseringspakke er etableringen af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). 

ACER har til opgave at sikre, at de reguleringsopgaver, der varetages af de nationale regulatorer, koordineres effektivt. Agenturet skal også overvåge det regionale samarbejde mellem transmissionssystemopera-tørerne i elektricitets- og gassektoren samt varetage opgaven med at overvåge de indre markeder for elektricitet og naturgas. Agenturet har også kompetence til i visse tilfælde at træffe individuelle beslutninger, der vedrører grænseoverskridende infrastruktur. 

Agenturet ledes af en direktør, som varetager en stor del af opgaverne i samarbejde med en bestyrelse og et repræsentantskab. Repræsentantskabet er sammensat af de overordnede repræsentanter for de nationale regulerende myndigheder. Danmarks repræsentant i repræsentantskabet er direktør Carsten Smidt, Forsyningstilsynet.  

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO