Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 17. juni 2002

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 29
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. NESA's regler for opkrævning af depositum
5. Efterregulering af forsyningspligtige elselskaber for 2001
6. Ny elpris statistik
7. DONGs "regler for gastransport og gaslagerydelser"
8. Arbejdernes Andels Boligforening afd. 39 i Hjortekær - klage over varmeprisen hos NESA Varme a/s 


Notater til drøftelse/orientering

9 .Klage til Energitilsynet fra 4 folketingsmedlemmer i forbindelse med opgørelse af NESAs fri egenkapital. Drøftes på grundlag af bemærkninger fra Kammeradvokaten.
10. Barmarksværkerne
11. Det frie elmarked 2003. Sekretariatets deltagelse i Styregruppen for Marked 2003. 
12. Kort orientering om status i arbejdsgruppen for kapitalopgørelse (mundtlig orientering)


Andet 

13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO