Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den mandag den 21. januar 2002

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 23
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariatet


Sager til beslutning

4. Opgørelse af NESA's frit disponible egenkapital
5. Status for opgørelse af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977
6. NESA's anmeldelse af depositumsregler
7. Dispensationsansøgninger efter §22 i bkg. nr. 944 af 29. oktober 2001 (indtægtsrammebekendtgørelsen)
8. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital


Notater til drøftelse/orientering

9. Status for Energitilsynets vurdering af rimeligheden af priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionssystem


Andet

10 . Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO