Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 23. september 2002

Dagsorden

 1. Inhabilitet på møde nr. 31
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Forsyningsvirksomhederne Hvidovre Nord, - Syd og - Midt - omlægning til en mere kostægte fjernvarmetarif
5. Præstø Kraftvarmeværk - Præstø Kommunes salg af Præstø Kraftvarmeværk til Sydkraft samt klage fra Præstø Fjernvarme over procedure og vilkår for Sydkrafts køb samt klage over fjernvarmepriserne
6. Viby Net A/S og Brabrand Net A/S - ansøgninger om dispensation til forøgelse af indtægtsrammen
7. Dansk Energis rapport om fastlæggelse af teknologifaktorer ved værdiansættelse af den frit disponible egenkapital
8. Besvarelse af fornyet henvendelse fra Svend Auken m. fl. vedrørende Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2002 om værdiansættelse af den frit disponible egenkapital i NESANET A/S
9. Forslag til revideret forretningsorden for Energitilsynet


Notater til drøftelse/orientering

10 .Regeringens oplæg Liberalisering af energimarkederne


Andet 

11. Eventuelt 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO