Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 25. november 2002

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 33
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende byggemodningsbidrag/ Udstykning/ Ubebyggede grunde
5. Eltra´s betaling af kompensation til aftaleparterne på Skagerakforbindelsen (Norgesaftalen)
6. Forrentning af Københavns Kommunes mellemværender med de kommunale el-, bygas- og varmeforsyningsvirksomheder 
7. Midtjyske Net A.m.b.a. - udskillelse af 60 kV-nettene 
8. Indregning af meromkostning som følge af kapitaltab i Elgas´ forsyningspligtpriser for 2001
9. Eltra a.m.b.a. og Energi Fyn Net A/S - betingelser for ikrafttrædelse af nettoafregning af egenproduktion på Assens Sukkerfabrik
10. Middelfart Fjernvarme - spørgsmål vedrørende ekstern revisorundersøgelse jf. varmeforsyningslovens § 20


Sager til orientering

11. Møde i Madrid-Forum den 30.-31. oktober 2002
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO