Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 26. august 2002

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 30
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Eltra og Elkraft System - godkendelse af prisfastsættelsen for systemansvaret for 2000-2002
5. Ansøgninger om dispensation til forøgelse af indtægtsrammen p.gr.a. atypiske driftsomkostninger - Nykøbing Sjælland El-net, Vordingborg Elnet samt GEV Net 
6. (Udgået)
7. ELTRA - afregning af el produceret på biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Energigruppen Jyllands område 
8. DFF's vejledende restanceregler 
9. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende restanceinddrivelse og depositumsstillelse 


Notater til drøftelse/orientering

10. Den sekretariatsmæssige betjening af Tilsynet
11. Sager og notater på de følgende tilsynsmøder i 2002
12. Kammeradvokaten - Energitilsynets kompetence 
13. Orientering om CEER-møde, afholdt den 29. juli 2002 


Andet 

14. Eventuelt 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO