Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. februar 2002

Dagsorden

1.Inhabilitet på møde nr. 24
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariatet


Sager til beslutning

4 .Opgørelse af NESA's frit disponible egenkapital
5. Udgået
6. Elfor - standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002
7. Priser for benyttelse af DONG Naturgas A/S' transmissionssystem
8. Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. - grundlaget for fastsættelse af fast afgift
9. Energitilsynets beretning for år 2001


Notater til drøftelse/orientering

10. Tjenestemandspensioner i netprisen
11. Planlagte notater om Energiprisudvalgenes praksis
12. Energiklagenævnets stillingtagen til afgørelser fra Energitilsynet og de to tidligere energiprisudvalg
13. Advokatfirmaet Jonas Bruuns notat om offentligretlig regulering af elselskabernes prisfastsættelse


Andet

14. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO