Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. maj 2002

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 28
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariatet


Sager til beslutning 

4. NESA Naturstrøm - tilbud om køb af grøn el
5. Elkraft System - indregning af PSO-omkostninger ved tilslutning af havvindmøllepark


Notater til drøftelse/orientering

6. Marked 2003
7. Drøftelse af NESA's kapitalsag i lyset af Energiklagenævnets afgørelse af 13. maj 2002, hvorefter Svend Auken og 3 andre medlemmer af Folketinget ikke kunne anses for klageberettigede
8. Redegørelse for arbejdet i arbejdsgruppen om kapitalforhold   (mundtlig redegørelse)
9. Redegørelse for arbejdet i reformarbejdsgruppen    (mundtlig redegørelse)


Andet

10. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO