Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 28. oktober 2002

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 32
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Energi Fyn Net A/S og TRE-FOR Elnet A/S - afregning af rådighedsbetaling
5. Aars Varmeværk: Fordeling af fællesomkostninger med Renovest I/S
6. Besvarelse af fornyet henvendelse fra Svend Auken m.fl. vedrørende Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2002 om værdiansættelse af den frit disponible egenkapital i NESANET A/S
7. Høringssvar vedrørende regeringens oplæg Liberalisering af energimarkederne (2. behandling)


Notater til drøftelse/orientering

8. Analyse af historiske elpriser
9. Efterregulering af de forsyningspligtige selskaber for 2001
10. Orientering om internationale møder:
A: 1. Møde i Forum af Nordiske Energi Regulatorer (FNER) afholdt den 9. og 10. oktober 2002. Møde mellem Forum af Nordiske Energi Regulatorer og de nordiske systemansvarlige selskaber afholdt den 10. oktober 2002.
B: Møde i Det Europæiske Regulatorforum den 17. og 18. oktober 2002


Andet

11. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO