Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 3. februar 2003

Dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 36
2. Meddelelser fra Formanden


Sager til beslutning

3. NESA's fri egenkapital - opgørelse af netaktivernes værdi pr. 1. jan. 1977 (1. behandling fortsat)
4. Elsam, Studstrupværket - prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm (2. behandling)


Sager til orientering

ingen

5. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO