Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 15. december 2003

Dagsorden: 

1. Inhabilitet på møde nr. 46
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Eltra og Elkraft System - tariffer, herunder afregningsgrundlag for den nye systemtarif
5. NESANET - tab som følge af Det danske Stålvalseværks konkurs
6. Sydkraft Varme A/S - klage fra Præstø Fjernvarme over anmeldelse af budget og varmepriser for 2003 for Præstø Kraftvarmeværk 


Sager til orientering

7. Energitilsynets beretning. Årsberetning 2003
8. Energiprisudvalgenes praksis - afkølingskrav, fremløbstemperatur
9. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO