Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 20. januar 2003

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 35
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. NESA's fri egenkapital - opgørelse af netaktivernes værdi pr. 1. jan. 1977 (1. behandling)
5. Elsam, Studstrupværket - prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm
6. Eltra og Elkraft System - godkendelse af prisfastsættelsen for systemansvaret for 2003
7. Indregning af uudnyttet avance i næste års priser blandt effektive forsyningspligtselskaber for 2001
8. Rigsrevisionens anmodning om adgang til at gennemgå Tilsynets behandling af Norgesaftalen
9. Omkostningsfordeling for affaldsbaseret kraftvarme - miljøafgiften på affald


Sager til orientering

10. Salg af fjernvarmeforsyninger
11. ELFORs varetagelse af opgaver omfattet af elforsyningsloven
12. Udviklingen i elpriserne, oktober kvartal 2002
13. Eventuelt 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO