Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 24. februar 2003

Dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 37
2. Meddelelser fra Formanden
3. Valg af næstformand
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

5. NESA a/s - opgørelse af den fri egenkapital

5a. NESA a/s - opgørelse af produktionsaktiver i 1977
5b. NESA a/s - værdiansættelse af administrationsbygningen Strandvejen 102 samt periodiserede elindtægter 

6. Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - dispensation fra varmeforsyningslovens afskrivningsregler
7. Naturgas Fyn - prissætning på naturgas til slutkunder og afregningspriser ved gasindkøb
8. Energitilsynets beretning for 2002
9. Arbejdsprogram for Energitilsynet på naturgasområdet - 2003 


Sager til orientering

10. Leveringssikkerhed og effektivitet af investeringerne i de danske elnet
11. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO