Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 25. august 2003

Dagsorden:

Tilsynsmøde nr. 42 afholdes i Konkurrencerådets mødesal, Nørregade 49, København K

1. Inhabilitet på møde nr. 42
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Dansk Energis principale påstand i 3 prøvesager om kapitalopgørelse
5. TRE-FOR Elnet a/s - fastsættelse af rådighedsprisen for a/s Dansk Shell Raffinaderiet
6. DONG - gennemsigtighed i tariferingsgrundlag og -metode
7. RENO Syd I/S - Skanderborg Fjernvarmes klage over afregningspriserne for 2001, 2002 og 2003.
8. Skagen Forbrænding - prisfastsættelse på affaldsvarme til Skagen Varmeværk
9. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende konkurs, betalingsstandsning, tvangsauktion, pant


Sager til orientering

10. Udvikling i elpriserne - april kvartal 2003
11. Energiklagenævnet - behandling og efterprøvelse af Energitilsynets afgørelser
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO