Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 26. maj 2003

Dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 40
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Dania Elforsyning og ELRO - differentierede netpriser ved fusion
5. NV Net - kompenserende kabellægning ved Eltras etablering af 400 kV-forbindelsen Vendsysselsværket - Trige
6. Eltra - krav til ELSAM om pladsleje for benyttelse af off-shore faciliteter
7. NESA - salg af naturstrøm
8. DONG Energi-Service - krav til Naturgas Fyn om afgivelse af måledata for slutkunder (MS)
9. Leverandørforeningen af 1990 - klage over pris for affaldsvarme leveret til Esbjerg Kommunes forsyningsvirksomhed
10. Energiprisudvalgene - tinglysning


Sager til orientering

11. DONG Energi-Service - krav til balancering i regler for 3. partsadgang til naturgassystemet
12. Eventuelt

Efter Tilsynsmødet vil der være en præsentation af Gaselva (SHA)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO