Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. oktober 2003

Dagsorden

Tilsynsmøde nr. 44 afholdes i Konkurrencerådets mødesal, Nørregade 49, København K

1. Inhabilitet på møde nr. 44
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. NVE - overtagelse af Sorø Kommunale Værker
5. BOE Net A/S - anmodning om genoptagelse af Dansk Energis principale påstand i prøvesag
6. Midtjyske Net - prisfastsættelse ved opdeling og udskillelse af 60 kV nettet
7. Retningslinier for behandling af sager angående adskillelse mellem forsyningspligtsselskabers og handelsselskabers virksomhed.
8. Forsyning A/S - klage fra Brdr. Evers A/S om sammenblanding af regulerede og ikke-regulerede forretningsområder hos forsyningsselskabet (manglende gennemsigtighed) 


Sager til orientering

9. Kommuners og amtskommuners registreringspligt efter lov nr. 452 af 10. juni 2003
10. Effektivitetsregulering af 400 kV transmissionsselskaberne - International benchmarkingstudie (MB) (Bemærk: Det er oplyst, at denne sag indeholder fortrolige oplysninger)
11. Møde i Madrid Forum den 24. - 25. september 2003
12. Fjernaflæsning af energimålere - forespørgsel fra Kamstrup A/S
13. Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2003
14. Eventuelt 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO