Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 29. september 2003

Dagsorden:

Tilsynsmøde nr. 43 afholdes i Konkurrencerådets mødesal, Nørregade 49, København K

1. Inhabilitet på møde nr. 43
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. De systemansvarlige elvirksomheders tariffer pr. 1. januar 2004
5. Energi Nord Forsyning A/S - klage fra DLG Danraps over vilkår ved genindtræden
6. Havvindmølleparker - indregning af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger indtægtsrammerne
7. DONG - klager over regler vedrørende DONGs lagerydelser
8. DONG - gennemsigtighed i tariferingsgrundlag og -metode
9. Energitilsynets / energiprisudvalgenes praksis vedrørende forældelse9A. Kommissorium for en arbejdsgruppe vedrørende Energitilsynets myndighedsrolle


Sager til orientering

10. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende ejerskifte, lejerskifte, flytteafregning, mellemforbrug, opsætning af bimålere
11. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO