Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 30. juni 2003

Dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 41
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Netselskaber - opkrævning af abonnement for vindmøller
5. Kbh. Energi - intern afregning vedrørende overdragelse af kundedata, adgang til KE (net) og KE Kunde A/S samfakturering og markedsføring
6. Sydvest Energi Net - abonnementsbetaling overfor Aal El-net og Hjerting Transformatorforening
7. Aarhus kommunale værker - klage fra Brabrand Boligforening over manglende regulering af kompensation
8. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende det fysiske grundlag for fastlæggelse af fast afgift: uopvarmede rum, loftsarealer etc.


Sager til orientering

9. Etablering af Council of European Energy Regulators (CEER) som en forening efter belgisk lov
10. Foreløbig arbejdsplan. Sager og notater på Energitilsynets møder i 2. halvår 2003
11. Status vedrørende indtægtsrammereguleringen på elområdet
12. Internationalt samarbejde om benchmarking af TSO'ere
13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO