Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 31. marts 2003

Dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 38
2. Meddelelser fra Formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Endelig opgørelse af den fri egenkapital i NESANET
4.a. NESA - spørgsmål om udskudt skat
4 B. NESA - samlet opgørelse af NESAs fri egenkapital pr. 1/1 2000
4 C. Opgørelse af den fri egenkapital i 1977 - konsekvenserne for branchen

5. Høje Taastrup Fjernvarme - anmodning om direkte kundeforhold
6. Skagen Forbrænding - klage fra Skagen Varmeværk over prisen på affaldsvarme - (Bliver behandlet senere).
7. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende udmeldelse, udtræden, aftagepligt, bindingsperiode, anvendelse af alternative varmekilder og minimumsdebitering -


Sager til orientering

8. Udvikling af benchmarking af naturgasdistributionsvirksomheder
9. Den fulde åbning af naturgasmarkedet i Danmark - Gasmarked 2004
10. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO