Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 13. december 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 57
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat, herunder orientering fra sekretariatschefen


Sager til beslutning

4. Scanenergi Elsalg A/S - intern afregning og prisregulering 2002
5. Regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber
6. Københavns Energi - tjenestemandspensionsforpligtelser i gas- og fjernvarmepriserne
7. Korsør Kommune - selskabsmæssig omstrukturering af den kommunale fjernvarmeforsyning
8. NESA Varme - salg af kraftvarmeværk og tilhørende varmedistributionsnet

8A. Behandling af opgørelse i henhold til elforsyningslovens §37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed


Sager til orientering / drøftelse

9. Tilsyn og kontrol med energiselskabernes varetagelse af PSO-aktiviteter
10. Et veldrevet varmeforsyningsselskab
11. Status for større principielle sager under behandling i sekretariatet
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO