Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 23. februar 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 48
2. Meddelelser fra Formanden
2A Valg af næstformand
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Eltra og Elkraft Transmission - individuelle effektivitetskrav
5. Regulering af forsyningspligtselskaber - efterregulering for 2002
6. Odense Energi Net a/s - overdragelse af tjenestemandspensionsforpligtelserne til Odense Kommune
7. Grindsted - Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. - tilbageføring af overdækning m.v.
8. DONG Lager a/s - principper for fastlæggelse af forrentningssats


Sager til orientering

9. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende midlertidig energiforsyning
10. Kapitalsagen - status og videre forløb
11. DONGs overtagelse af 64% af aktierne i EnergiGruppen Jylland
12 . Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO