Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 24. maj 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 51
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. NESA - forespørgsel om overtagelse af elnet uden bevilling
5 . ELTRA og SEAS Transmission - indregning af omkostninger vedrørende havvindmøller


Sager til orientering / drøftelse

6. Konsekvenser af Kammeradvokatens udtalelse om fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven
7. Energiprisudvalgenes praksis - forbrugerinformation og varslingsfrister
8. Orientering om internationalt arbejde
9. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO