Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 25. oktober 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 55
2. Meddelelser fra Formanden
3. Energitilsynets møder i 2005
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning 

5. Systemansvarets tariffer i 2005
6. Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning - klage over afregningsprincip i aftalen om forsyningens overtagelse af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.A.
7. Odense Kraftvarmeselskab / Elsam - Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådighedsbeløb
8. Høring om forslag til lov om Energinet Danmark
8A. Høring af forslag til lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v.


Sager til orientering / drøftelse

9. Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2004
10. Gennemgang af status i 5 verserende sager
11. Ankenævnet på Energiområdet samt opgaveændringer for Energitilsynet pr. 1. november 2004
12. Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om elreformen
13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO