Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 26. januar 2004

Dagsorden

1. Meddelelser fra Formanden
2. Regler for Energitilsynets arbejde
3. Valg af næstformand
4. Inhabilitet på møde nr. 47
5. Energitilsynets møder i 2004
6. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

7. Eltra og Elkraft Transmission - individuelle effektivitetskrav (foreløbig behandling)
8. Regulering af forsyningspligtselskaber - efterregulering for 2002 (foreløbig behandling)
9. NVEs overtagelse af Sorø kommunale el- og varmeforsyning pr. 1. januar 1999. 
Spørgsmålet om dokumentationskrav og tilbageføring af overdækning på kommunale mellemregningskonti 


Sager til orientering / drøftelse

10. Energitilsynets beretning. Årsberetning 2003
11. DONG - følgegruppe vedr. den fulde markedsåbning 1. januar 2004
12. Orientering om tidligere udfærdigede notater om Energiprisudvalgenes praksis
13. Udviklingen i elpriserne i oktober kvartal 2003 samt året 2003
14. Eventuelt 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO