Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 26. april 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 50
1A. Kort orientering om Konkurrencerådets afgørelse i ELSAM-NESA sagen (direktør Finn Lauritzen og kontorchef Jacob Schaumburg-Müller, Konkurrencestyrelse)
2.  Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Forslag til ændring af elforsyningslov for Energitilsynets opgaver, herunder Energitilsynets høringssvar
5. Individuelle effektivitetskrav for netselskaber i næste reguleringsperiode 
6. Maksimal forrentningsprocent for 2003 ved beregning af indtægtsrammer for eltransmissionsvirksomheder, jf. bek. nr. 1182
7. Elkraft System - beregning af pristillæg for prioriteret produktion ved ophør af virksomhed
8. Tekniq - informationsoverdragelse og kommerciel adgang til fællesudsendelse
9. ELSAM A/S - afregning af varme fra halmtilsatsfyring i Århus og Odense
10. Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a - forslag til en swap-forretning
11. Godkendelser af indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter lov nr. 452 af 10. juni 2003 


Sager til orientering / drøftelse

12. Fri og bunden egenkapital på naturgasforsyningsområdet
13. Udviklingen i elpriserne, januar kvartal 2004
14. Følgegruppen Gasmarkedet2004, herunder diskuterede problemstillinger og sekretariatets håndtering heraf
13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO