Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. september 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 54
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Intern afregning og prisregulering 2002 for et forsyningspligtselskab
5. Eltra amba og Elkraft System amba ? Foreningen af Slutbrugere af Energi klager over net- og systemtariffer for 2004
6. Procedure for godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas
7. NRGi Lokalvarme A/S ? forrentning af indskudskapital 
7.B. Anvendelse af bødeinstrumentet
7C. Elforsyningslovens sanktionsmuligheder ? (straffe)bøder og tvangsbøder


Sager til orientering / drøftelse

8. Indtægtsrammeregulering for gasdistributionsselskaberne
9. Energitilsynets praksis ? direkte kundeforhold / individuel afregning / hæftelse
10. (nu punkt 7B)
11. (nu punkt 7A)
12. DONG Lager A/S og Gastra A/S - lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning ? den videre proces
13. Opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed
14. Udviklingen i elpriserne ? april kvartal 2004
15. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO