Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 28. juni 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 52
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat 


Sager til beslutning  

3.a. Torstensen-udvalgets rapport (Pi)
4. Eltra og Elkraft System  – klage fra DV-Energi over administrationsomkostninger ved salg af el fra vindmøller på markedsvilkår (HTH)
5. Energi Nord Forsyning A/S – intern afregning og prisregulering (FPE)
6. Naturgas Fyn – forrentning af indskudskapital indtil 30. juni 2000 (DIH)
7. HNG/Gastra – Energi E2 klager over betaling ved overleverance (IHO)
8. Gastra A/S – Gazelle klager over stigning i transmissionstariffer (DIH)
9. Energi E2 A/S – klage fra Helsingør Kommune over fjernvarmeprisen fra Helsingør Kraftvarmeværk (HRJ)
10. NESA A/S – forslag til en standardkontrakt for levering af varme (HRJ)
11. Udarbejdelse af løbende prisstatistik på naturgasområdet (HO, JML, MS) 


Sager til orientering / drøftelse 

12. Energitilsynets opgaver efter vedtagelsen af L236 (CP)
13. (udgået)
14. Elselskabernes investeringer i bredbåndsnet (CA)
15. Energiprisudvalgenes praksis – opsættende virkning af klage (BL)
16. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO