Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 29. marts 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 49
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Maksimal forrentningsprocent for 2003 ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer
5 . Indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne
6. HNG / Gastra - Energi E2 klager over betaling ved overleverance
7. Fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven
8. Brødrene Hartmann A/S - udkast til aftale med Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
9. TVIS - udligning af varmepriser 2005, 2006 og 2007
10. Energigruppen Jylland A/S - afregning af elproduktion fra biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg


Sager til orientering

11. Foreløbig arbejdsplan. Sager og notater på Energitilsynets møder i 2.-3. kvartal 2004
12. Energiprisudvalgenes praksis vedrørende gebyrer / betalings- og indsigelsesfrister / rentefastsættelse
13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO