Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 30. august 2004

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 53
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat


Sager til beslutning

4. Elkraft Transmission og NESANET - indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne
5. Gastra A/S - klage fra Gazelle A/S over krav om sikkerhedsstillelse for optagelse i Gastra's aktørregister
6. Odense Kraftvarmeværk/Elsam - Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådighedsbeløb
7. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2004
8. Revisionsmæssig gennemgang af økonomien i en fjernvarmeforsyning


Sager til orientering / drøftelse

9. Udviklingen i elpriserne - april kvartal 2004
10. DONG Lager A/S og Gastra A/S - lagerkunders fyldningsrestriktion og Gastras rådighed over lager til nødforsyning - den videre proces
11. Opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af elforsyningsvirksomhed
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO