Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energtilsynets møde den 19. december 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 68
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning

4. Nesa Net - indregning af tab på Det Danske Stålvalseværk i indtægtsrammen
5. KE Transmission - anmodning om genberegning af indtægtsrammen for 2004
6. Faktureringsregler på naturgasområdet
7. Dansk Fjernvarmes vejledninger:

a.       Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme
b.      Vedtægter
c.       Restanceinddrivelse
d.      Beregning af fjernvarmeforbrug
e.       Tariffer      


Sager til orientering / drøftelse

8. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO