Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 25. april 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 61
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen                             


Sager til beslutning

4 . Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens §37 ved delsalg af  EnergiGruppen Jylland A/S (fortsat behandling)
5. ELRO - klage fra F.L. Smidth over pristillæg
6 . Gastra - priser for adgang til transmissionsnettet 2001-2004
7 . Rapport om registrering af leveringssikkerhed
8. Naturgasdistribution - principperne for udmøntning af ny indtægtsrammeregulering
9. Indenrigs- og Sundhedsministeriet - godkendelse af indberetninger efter elforsyningslovens §37 og varmeforsyningslovens §23e
10. Energitilsynets bekendtgørelser om selskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår på el- og på naturgasområdet


Sager til orientering / drøftelse

11. Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
12. Dansk Landbrugs elforsyning ? problemer med netselskabernes levering af måledata
13 . Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO