Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 26. september 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 65
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren                


Sager til beslutning

4. Energi Fyn Net - Dalum Papir klager over tariffer
5. Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på elområdet
6. Regulering af gebyrstørrelser på el-, gas- og varmeområdet


Sager til orientering / drøftelse

7. Udarbejdelsen af Energitilsynets årsberetning for 2005
8. Orientering om væsentlige verserende sager og sagsområder
9. Eventuel orientering fra ANE (mundtlig)
10. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO