Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. juni 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 63
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen         


Sager til beslutning

4. MidtjyskeNet - indtægtsrammer og rådighedsbeløb
5. Principnotat vedr. gennemførelse af tilbagebetaling for elvirksomheder med forsyningspligtbevilling
6. Ruds Vedby Vindkraft I/S klage over Elkrafts opgørelse af fuldlasttimer
7. ELFOR - ny beregningsmodel for tilslutningsbidrag
8. Energitilsynet - udstedelse af bekendtgørelse om elvirksomheders og naturgasselskabers offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår
9. Oversigtsnotat vedrørende indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber
9a       Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Principper for opgørelse af nettoomsætningsformue
9b       Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Fastsættelse af effektiviseringskrav
9c       Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Godkendelse af foreløbige åbningsbalancer pr. 1. januar 2005
10. Prisregulering for 2002 af ejerselskaberne til elhandelsselskab                 


Sager til orientering / drøftelse

11. Udviklingen i elpriserne i januar kvartal 2005
12. Status - væsentlige verserende sager og sagsområder
13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO