Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 28. februar 2005

Dagsorden

1.  Inhabilitet på møde nr. 59
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen
 

Sager til beslutning

4. Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet "nødvendige nyinvesteringer" i indtægtsrammebekendtgørelsen
5. Aalborg Fjernvarmeforsyning ? klage fra forbruger over fjernvarmeregning efter rørskade
6. udgået
7. FynsNet - klage fra Ravdex A/S over afregningsmåling på et lavere spændingsniveau end leveret


Sager til orientering / drøftelse

8. Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
9. Strukturændringer i el- og naturgassektorerne og fremtidigt tilsyn
10. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO