Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 29. august 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 64
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen


Sager til behandling:

4. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - godkendelse af regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005, godkendelse af omkostningsramme og 1:1-omkostningerne for 2005
5. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - fastsættelse af forrentningssatser for 2005 og 2006-2009 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005
6. Københavns Energi - afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser i gasprisen
7. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2005
8. Kolind Halmvarmeværk - klage fra Kolind Fjernvarmeværk over afregningsprisern
9. Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ? inddækning af driftsunderdækning


Sager til orientering / drøftelse

10. Orientering om væsentlige verserende sager og sagsområder
11. Udviklingen i elpriserne i april kvartal 2005
12. Eventuel orientering fra Ankenævnet på Energiområdet (ANE)
13. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO