Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 30. marts 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 60
2. Meddelelser fra Formanden
3 . Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen 


Sager til beslutning

4. Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2003
5. Benchmarking af distributionsselskabers og regionale transmissionsselskabers økonomiske effektivitet
6. Naturgas Fyn - klage fra DONG Naturgas A/S over afslag på adgang til at benytte Naturgas Fyns distributionsnet
7 . Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S - forrentning af indskudskapital for år 2003 og 2004
8 . Energitilsynets beretning for 2004  


Sager til orientering / drøftelse

9. Undersøgelse af netselskabernes bredbåndsaktiviteter
10 .Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
11. HGS - aftaler om geotermisk varme
12 . Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO