Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 30. maj 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 62
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen
4. Orientering fra Ankenævnet på Energiområdet (mundlig orientering)


Sager til beslutning

5. Indtægtsrammer for naturgasdistribution, 2005  (1. del: Principper for opgørelse af driftsomkostninger, 1:1 omkostninger og afskrivninger)
6. Slagelse Kraftvarmeværk - klage fra SK-Varme A/S over afregningsprisen. (1. del. Prisen fra KAVO til kraftvarmeværket)
7. Energitilsynets bedømmelse af fjernvarmeforsyningens regnskabs- og budgetgrundlag    (fortrolig sag)
8. Dansk Landbrugs Elforsyning -  problemer med netselskabernes levering af måledata
9. (udgået)


Sager til orientering / drøftelse

10. Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
11.  Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO