Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 31. januar 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 58
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen


Sager til beslutning

4. Status på elforsyningspligtregulering
5. Østkraft Net - forhøjelse af indtægtsramme efter skade på søkabel
6. Naturgas Fyn - klage fra Svendborg Andelsboligforening over distributionsbetaling
7. Hanstholm Kraftvarmeværk - brug af substitutionspris for leverancer til Hanstholm Varmeværk
8. Herning Kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens §37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S


Sager til orientering / drøftelse

9. Udviklingen i elpriserne i oktober kvartal 2004
10. Status i væsentlige verserende sager
11. Energitilsynets årsberetning i udkast
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO