Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 31. oktober 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 66
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren 


Sager til beslutning

4. Covernotat vedr. indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne for perioden 2006- 2009
a.       Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber
b.      Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber 2006-2009
5. Prisregulering for 2002 af de nærtstående forsyningspligtselskaber til Nordjysk Elhandel A/S
6. Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2004
7. Validering af reguleringsregnskaberne for 2004
8. Systemydelser i 2005
9. Dansk Fjernvarme (DF) - forslag til ændring af standardinvesteringsbidrag
10.  EnergiGruppen Jylland Varme A/S - indregning af afskrivninger og henlæggelser samt forrentning af fri egenkapital i fjernvarmeprisen
11.   Hillerød Varmeforsyning - anvendelse af overdækning  


Sager til orientering / drøftelse

12.   Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2005
13.   Forslag til datoer for Energitilsynets møder 2006
14.   Orientering fra ANE
15.   Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO