Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 18. december 2006

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 78
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning

4. Faktureringsregler på el-området (1.behandling)
5. Interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. El og Gas
6. Model til benchmarking af elnetselskaber
7. Energinet dk´s anmeldelse af Målerforskrift (H2)
8. Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
9. Eventuelt.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO