Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 24. april 2006

Dagsorden  

1. Inhabilitet på møde nr. 72
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
3a.   Information fra ANE


Sager til beslutning

4. Dansk Energi - vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det  kollektive elnet (Netbenyttelsesaftalen)
5. FynsNet - Ravdex klage over målested (2. beh.)
6. Lagerkunders fyldningsrestriktioner i forbindelse med Energinet. dk´s rådighed over lager til nødforsyning
7. Haderslev Kraftvarmeværk A/S - klager fra Sydjysk Affaldsvarme I/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.A.


Sager til orientering

8. Godkendelse af § 37 - indberetninger på el-, gas-, og varmeområdet
9. Benchmarking af elnetselskaber
10. Strategiseminar for Energitilsynets medlemmer
11. Forslag til tidspunkt for besøg på fjernvarmeværk og emner til drøftelse under besøget
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO