Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 25. september 2006

Dagsorden 

1. Inhabilitet på møde nr. 75
2. Meddelelser fra Formanden
3. Præsentation af Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
5. Information fra ANE


Sager til beslutning

6. Syd Energi - overholdelse af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser
7. Tilsyn med branchevejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73 b
8. Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdet
9. Korrigerede indtægtsrammer 2005 for naturgasdistributionsselskaberne


Sager til orientering / drøftelse

10. Energispareaftalen af 22. august 2006 og Energitilsynets opgaver
11. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO