Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden fra Energitilsynets møde den 26. juni 2006:

Dagsorden  

1. Inhabilitet på møde nr. 74
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning

4. Faktureringsregler på naturgasområdet (2. beh.)
5. Efterregulering af naturgasforsyningspligtselskaberne

5a. DONG Faste vilkår A/S
5b. HNG Midt-Nord Salg A/S
5c.Statoil Gazelle Forsyning A/S

6. Opfølgning af Energinet.dk´s metoder for prisfastsættelse af gasaktiviteter
7. Gasgruppens klage over tarifferne for naturgasdistribution
8. VEKS´ støtte til fjernvarmeselskabers lokale kampagner

A. E.ON Varme opfyldelse af varmeforsyningslovens § 23h

9. I/S Fasan - modregning i varmeprisen af CO2- kvoter tildelt til varmeproduktion


Sager til orientering / drøftelse

10. Administrationen af CO2-kvoteordning
11. Mundtlig præsentation af nyt indretningssystem
12. Tilsyn med branchevejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73b
13. Status for stikprøveundersøgelsen af fjernvarmeforsyningerne
14. Brøndby Fjernvarme - gennemgang af budgetter og regnskaber
15. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO