Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. marts 2006

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 71
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
4. EU- Kommissionens afgørelse i DONG-Elsam fusionssagen. Orientering ved Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen


Sager til beslutning

5 . SEAS Transmission A/S - dispensationsansøgning
6. Resultatet af notatgruppens arbejde


Sager til orientering

7. Stikprøveundersøgelsen af fjernvarmeforsyningerne
8. Energitilsynets opgaver ved prisloftmodellen
9. Substitutionsprisprincippet ved delvis substitution
10. Miljøhensyn i energilovgivningen
11. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO