Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 27. november 2006

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 77
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning

4. Revision af reguleringsmodel for forsyningspligtige naturgasselskaber
5. Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - opkrævning af depositum hos lejere


Sager til drøftelse

6. Energitilsynets administration af varmeforsyningslovens regler om CO2kvoter


Sager til orientering

7. Henvendelser fra fjernvarmeforsyninger og forbrugere efter offentliggørelsen af resultaterne af stikprøveundersøgelsen
8. Mødedatoer i 2007
9. Orientering om varmeprisregistret (mundligt)
10. Eventuelt.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO