Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den. 30. januar 2006

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 69
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektør


Sager til beslutning

4. Elfor - ny tariferingsmodel
5. Sydvest Energi klage fra Norenergi på vegne af Hydro Aluminium Automative Tønder A/S
6. Præstø Kraftvarmeværk - klage fra Præstø Fjernvarme over omkostninger til husleje, renter og afskrivninger i regnskabet for år 2002 fra Præstø Kraftvarmeværk
7. Præstø Fjernvarme - forsyningens køb af Præstø Kommunes fjernvarmetransmissionsledninger
8. Energigruppen Jylland Varme - klage fra Ejendomsselskabet af 05.03.2003 over opkrævning af byggemodningsbidrag
9. Udkast til årsberetning


Sager til orientering / drøftelse

10. Baggrund, opbygning og spørgsmål vedr. Elprisstastistik
11. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO