Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den. 30. oktober 2006

Dagsorden  

1. Inhabilitet på møde nr. 76
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
4. Information fra ANE


Sager til beslutning

5. Fri og bunden egenkapital på varmeområdet
6. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber 2005: Opgørelse af over/underdækning og ekstraordinære effektiviseringsgevinster
7. Revision af Energitilsynets vejledning om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber

7a. Revision af reguleringsmodel for forsyningspligtige naturgasselskaber 
7b. Etablering af metode for fastsættelse af den rimelige forrentningsprocent for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtigt naturgasselskab

8. Ny standardvejledning for tilslutningsbidrag
9. Energitilsynets Årsberetning for 2006


Sager til orientering

10. Vejledning om prisberegningen for fjernvarme
11. Afrapportering af stikprøveundersøgelsen
12. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO