Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Dagsorden til Energitilsynets møde den 26. marts 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 81
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning

4. Faktureringsregler på elområdet (2.behandling)
5. Tarifstruktur for Energinet.dk´s transmissionssystem for naturgas
6. Korrektioner til overskudsdisponering i Energinet.dk for regnskabsåret 2005
7. Fjernvarmetarif til godkendte lavenergihuse
8. Eventuelt

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO